top of page

MENU

Privacy Policy

Privacyverklaring voor Bezoekers

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die de website en social media kanalen van Zeeland Wonen bezoekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeeland Wonen neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze website en diensten, en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Wij doen ons best om uw gegevens zorgvuldig te verwerken. Deze privacyverklaring biedt een overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze behandelen en waarom wij ze verzamelen.

 

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Zeeland Wonen de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact

- Locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening zijn niet bedoeld voor bezoekers jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als u denkt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@spot-communication.com, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Zeeland Wonen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van:

- Uw toestemming

- Het uitvoeren van een overeenkomst

- Gerechtvaardigd belang en/of wettelijke verplichting

 

Doelen van verwerking:

- Om u te e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening

- Om u onze nieuwsbrief te sturen wanneer u hierom heeft gevraagd

- Om u informatie toe te sturen via de projectmakelaar naar aanleiding van het contactformulier

- Om uw gedrag op de website te analyseren en onze website te verbeteren

- Om overeenkomsten met klanten en leveranciers uit te voeren

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor specifieke informatie over onze bewaartermijnen kunt u contact opnemen via info@spot-communication.com.

 

Delen met anderen

Zeeland Wonen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

In kaart brengen websitebezoek

 

Cookies

Zeeland Wonen maakt gebruik van verschillende soorten cookies, zoals uitgelegd in onze cookieverklaring. U kunt zelf bepalen hoe wij met cookies mogen omgaan.

 

Cookies beheren

U kunt cookies aan- en uitschakelen in de cookiebanner of via de cookieverklaring. Cookies kunnen altijd via de browser van uw computer worden verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Uw rechten:

- Inzage in uw persoonsgegevens

- Correctieverzoek indienen

- Verzoek tot verwijdering van uw gegevens

- Beperking van verwerking, bezwaar en dataportabiliteit

- Intrekken van toestemming

 

Voor vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking of om gebruik te maken van bovenstaande rechten, stuur een verzoek naar info@spot-communication.com. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

 

SSL

Om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij SSL (Secure Socket Layer) technologie. Dit versleutelt uw persoonlijke gegevens zodat ze alleen voor u en onze server zichtbaar zijn.

 

Beveiliging herkennen

Bij het invullen van gegevens op onze site ziet u een slotsymbool en verandert de URL naar https://, wat aangeeft dat de pagina beveiligd is.

 

Beveiliging en versie

Zeeland Wonen neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Heeft u het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@spot-communication.com.

 

Versie

De huidige versie is 1.1 d.d. 25/05/2024. We kunnen deze privacyverklaring wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Bekijk deze verklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

bottom of page