top of page

MENU

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldigheid die we betrachten bij het samenstellen van onze digitale media, inclusief onze website en social media kanalen, kan het gebeuren dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. We passen de informatie op onze digitale media regelmatig aan, en wijzigingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

 

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere informatie van onze digitale media, inclusief onze social media kanalen, openbaar te maken of te reproduceren zonder toestemming van Zeeland Wonen.

 

We kunnen niet garanderen dat de informatie op onze digitale media geschikt is voor het specifieke doel waarvoor u deze raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

 

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze digitale media, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze digitale media te raadplegen. We zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via onze digitale media, inclusief onze social media kanalen, is verkregen.

 

Hoewel de website, social media kanalen en de digitale nieuwsbrief met grote zorg zijn samengesteld en Zeeland Wonen redelijkerwijs alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, kunnen er toch onjuistheden of typefouten voorkomen. Daarnaast kunnen er wijzigingen of aanpassingen van overheidswege plaatsvinden. Zeeland Wonen geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid van de informatie op de website, social media kanalen en in de nieuwsbrief. De technische uitvoering van de woningen kan worden gewijzigd, mits dit geen invloed heeft op het gebruiksgemak, de kwaliteit of de reeds gekozen materialen.

 

Zeeland Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op de website, social media kanalen en in de digitale nieuwsbrief. Het beeldmateriaal, zoals impressies en plattegronden, is bedoeld om een indruk van de woningen te geven en zijn niet bindend. Aan dit beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn voorbehouden aan Zeeland Wonen. De opgenomen perspectieftekeningen en indelingssuggesties geven een impressie, waarbij kleurstelling en kleine wijzigingen aan de woningen veelal in een later stadium tijdens de bouw door de architect worden ingevuld. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

bottom of page